Učna ura za Glasbeno mladino Ljubljansko

 
Dvorana Slovenske filharmonije, Ljubljana, 15. 11. 2012

Iz tleska do clustra, iz vdiha do izdiha, iz črke do besede, iz šepeta preko govora do petja, iz petja do tišine.

Komorni zbor Ave bo predstavil bogat svet zvoka, kot ga v svojih delih v čudoviti ustvarjalnosti čutijo in izpovedujejo skladateljice današnjega časa.  Učna ura poglablja cilje začetnih tematskih sklopov ter podpira kompetenco kulturne zavesti in izražanja. Poleg koncertnega gradiva lahko dijaki in učitelji pridobijo tudi smernice za oblikovanje avtentične naloge s preverjanjem in ocenjevanjem kompleksnih dosežkov.

Namenjeno izključno dijakom srednjih šol.
Vstopnica stane 6,00 EUR. Za učitelje, ki spremljajo učence, plača vstopnino GML (1 učitelj na 15 učencev). Telefonska rezervacija vstopnic in naročilnica, poslana do 30. 9. 2012, vam zagotavljata nakup vstopnic po objavljeni ceni. Pridržujemo si pravico do spremembe sporedov, terminov in cene vstopnic.

Vabljeni v dvorano Marjane Kozine, v Slovenski filharmoniji ob 15.00 uri.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30